balrol

contact

Știri PDF Imprimare Email

Anunț de angajare!

leader-romania

Miercuri, 01.02.2012

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei anunță concurs de angajare pentru 6 posturi.

Microregiunea GAL Câmpia Transilvaniei (GAL = Grup de Acțiune Locală) este situată în extremitatea de est a judeţului Cluj, în vecinătate cu judeţele Bistriţa-Năsăud și Mureş.

În vederea implementării Planului de Dezvoltare Local la nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi:

- informare – comunicare;

- apel pentru proiecte;

- sprijinirea depunătorilor de proiecte;

- organizarea procesului deşi decizie asupra proiectelor depuse;

- monitorizarea proiectelor

Asociația GAL Câmpia Transilvaniei formată din parteneri publici și privați anunță concurs de angajare pentru următoarele posturi: 

Animator (3 posturi, normă parțială)                                                          

Cerințe

Angajat tehnic (1 post, Normă întreagă)

Cerințe

Responsabil financiar (1 post, Normă parțială)

Cerințe

Secretar(ă) (1 post, Normă întreagă)

Cerințe

 BENEFICII:

- mediu de lucru modern

- echipă tânără și dinamică

- perspective de dezvoltare profesională

- posibilități de deplasări în țară și străinătate

- participare la evenimente, cursuri organizate de GAL

 PROCEDURA DE SELECTIE

 1. Depunerea dosarelor de candidatură care cuprind:

- CV- actualizat

- Diploma (în copie/scanată)

- Scrisoare motivațională

- Recomandare (de la un angajator, primar, profesor)

Dosarela se depun la adresa GAL Câmpia Transilvaniei: Str. Principală Nr. 26, Comuna Mociu (Primăria Mociu) sau pe e-mail la adresa   Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Cei care trimit pe e-mail dosarul vor prezenta documentele fizic în ziua examenului.

DATA LIMITĂ: 10 Februarie 2012

DOSARELE INCOMPLETE SAU NECONFORME NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!

Comisia de Concurs va verifica si evalua dosarele depuse.

2. Concurs

În urma analizei dosarelor candidații selectați vor fi invitați la concurs.

Concursul va consta în evaluarea cunoștințelor și abilităților specifice postului.

Tematica pentru examenul teoretic:

- Programele europene – dezvoltare rurală, LEADER

- Sistemul de finanțare și structura fondurilor europene,

- Administrație publică

- Organizații non-profit

- Management de proiecte

BIBLIOGRAFIE:

1.PDL al teritoriului LEADER (PDL = Plan de Dezvoltare Locală)

2.PNDR 2007-2013

3.Regulamentrul 1698/2005/CE

4.OUG 34/2006 cu modificările ulterioare

5.Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii cu modificările ulterioare

6.Management de proiect – http://civitas.ro/images/stories/carti/manager_proiect%202009.pdf

7.Legea administrației publice 215/2001 cu modificări și completări ulterioare

8.Facilitator comunitar - http://civitas.ro/images/stories/carti/fac%20preg.pdf

9.Agent de dezvoltare local

DATA: 14 februarie 2012

3. Interviu 

Încheierea proiectului ”Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - 09.12.2010 – 09.12.2011


Miercuri, 09.12.2011

Proiectul avea ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul administraţiilor publice locale. Scopul proiectului era creşterea capacităţii de planificare şi mobilizare a resurselor la nivelul administraţiilor publice locale prin utilizarea metodelor de planificare strategică bazate pe participarea comunităţii locale.

În cadrul proiectului au fost realizate și/sau reactualizate 9 strategii de dezvoltare locală (câte una pentru fiecare 9 comune membre în ADICT) și a fost elaborat un Plan strategic de dezvoltare a microregiunii Câmpia Transilvaniei.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a microregiunii s-a realizat pe principiile participării cetățenești. În cursul celor 7 luni de muncă de planificare și colectare de date s-au derulat următoarele activități:

 1. Colectarea datelor statistice
 2. Prelucrarea datelor statistice
 3. Realizarea cercetării sociologice
 4. Analiza SWOT
 5. Planificare
 6. Monitorizare


 Analiză sociologică în Câmpia Transilvaniei

Miercuri, 26.10.2011

În luna septembrie S.C. Civitas Consulting S.R.L. în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei (ADICT) a realizat o cercetare sociologică pe teritoriul microregiunii Câmpia Transilvaniei, mai exact în comunele membre în ADICT – Căianu, Cămărașu, Cătina, Cojocna, Geaca, Mociu, Pălatca, Suatu, Țaga

Cercetarea face parte din activitățile cuprinse în procesul de planificare strategică în cadrul proiectului ”Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile” cofinanțat din Fondul Social European.

Rezultatele cercetării în Buletinul informativ nr. 9


 2 luni, 9 comune, 25 de întălniri

Marți, 23.08.2011
czika tihi
Czika Tihamér
asistent proiect, S.C. Civitas Consulting S.R.L.

 

În ultimele două luni am fost prin toate cele 9 comune de pe Câmpia Transilvaniei, câștigătoare a proiectului Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile” câștigat prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei Judeţul Cluj (ADICT) prin axa prioritară 1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice a Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA). Acest document este de o importanță strategică în dezvoltarea regiunii Câmpia Transilvaniei, astfel ne-am străduit să implicăm cât mai mult comunitățile locale.

În fiecare dintre cele 9 comune, comunelor Căianu, Cămărașu, Cătina, Cojocna, Geaca, Mociu, Palatca, Suatu și Țaga am reorganizat Comisiile de Dezvoltare Locală, formate din persoanele reprezentative comunității: primarul, viceprimarul, consilierii, secretarul, angajați în administrația publică locală, preoți, învățători, ingineri, agricultori și alte persoane implicate în comunitate. Era de asemenea.

Întâlnirile noastre cu comisiile din fiecare comunăs-au făcut în aceleași trei etape: 

1. Evaluarea proiectelor și a analizei SWOT din strategia veche, analiza statisticilor actuale ale comune.

2. Seminarul viziunilor pentru 2020 și obstacolelor care stau în fața realizării acestor viziuni

  Prin aceste trei întâlniri practic am realizat o trecere în revistă cât se poate de totală a realităților fiecărei comunități, a problemelor cu care se confruntă dar și a oportunităților care îi stau în față.

  Oamenii din fiecare localitate s-au dovedit a fi extrem de interesați de aceste discuții, fiecare persoană implicându-se mai ales în domeniul în care lucrează sau a lucrat.  Deși problemele sunt în general aceleași fiecare comună necesită o abordare proprie având și multe probleme specifice, având oameni cu necesități și viziuni diferite. Persoanele din aceste comisii au înțeles foarte repede responsabilitatea pe care o au în derularea acestui proiect. Ei sunt vocea comunității pe care îl reprezintă, ei sunt cei care au șansa de a include în viitoarea strategie a comunei proiectele de dezvoltare pe care le consideră necesare comunității. Astfel implicare acestor persoane a fost lăudabilă, ei găsind o mare satisfacție în posibilitățile de implicare date de aceste seminarii. Multe din persoanele cu care am colaborat la aceste întâlniri au propus proiecte foarte concrete pentru comunele lor, de la ridicarea unor abatoare, la valorificarea turistică a lacurilor și pădurilor locale și a zonelor protejate, până la crearea unor facilități infrastructurale și fiscale pentru potențialii investitori.

  Una dintre cele mai interesante momente în aceste întâlniri a fost rediscutarea analizelor SWOT ale comunelor, făcute în general în ani 2007-2008. Aceste analize, arătând punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru comune în general sau într-un anumit domeniu sunt probabil cele mai detaliate și precise diagnoze ale realităților comunelor. Prin rediscutarea lor s-a putut observa cu mare exactitate schimbările produse în cele 9 comune în ultimii 3-4 ani. În unele comune schimbările au fost destul de semnificative, în altele nu a fost nevoie să schimbăm prea mult, analizele de acum 3-4 ani rămânând în general încă valabile. Prin acest proces au putut conștientiza și membrii comisiilor de dezvoltare toate problemele și oportunitățile comunei lor la un nivel macro pe care de obicei, dacă nu sunt chiar în vârful administrației locale, nu au posibilitatea să o vadă. Conștientizarea acestor realități le-a făcut și mai interesați in elaborarea planurilor concrete de viitor pentru anii 2011-2020 în cadrul ultimului seminariu.

  Printre multele probleme discutate cu oamenii de acolo a fost cea a plecării tinerilor, fapt cunoscut, luat ca o normalitate poate de majoritatea oamenilor de decizie. Este însă normal de acceptat, ca populaţia acestor sate în câţiva zeci ani să se înjumătăţească, să îmbătrânească? Nu putem cere de la nimeni să rămână în satul natal doar ca să susţină comunitatea locală dacă nu are măcar majoritate oportunităților și serviciilor de care se poate bucura într-un oraș sau în străinătate. Păstrarea tineretului la sate depinde de două lucruri simple: locuri de muncă şi servicii publice de calitate. Forţa care în zilele noastre ajută o persoană să rămână în regiunea natală, sau o atrage în alte regiuni, este în primul rând locul de muncă bine plătit. Persoanele din comisiile de dezvoltare cred în necesitatea aducerii a tot mai multor investiţii care vor genera mai multe locuri de muncă pentru comunele din Câmpia Transilvaniei.

  O altă problemă generală prezentată în toate cele 9 comune este problema lipsei pieții de desfacere pentru produsele agricole, prețul ridicat al combustibilului, prețul prea mic plătit de către intermediari pentru produsele preluate, lipsa de asociere, fărâmițarea pământurilor, etc. Pentru a asigura şi cetăţenilor care trăiesc într-un mediu rural un nivel de trai acceptabil este necesară şi elaborarea unor strategii agricole regionale ştiinţifice, moderne și adaptate realităților, posibilităților locale. Prin datele colectate de la persoanele din comisiile de dezvoltare, prin proiectele concrete prezentate de ei vom putea alcătui o strategie agricolă eficientă pe toată microregiunea Câmpiei Transilvaniei.

  Problema infrastructurii este iarăși una abordată în toate localitățile. Vestea bună este că în fiecare localitate au avut loc evoluții destul de semnificative în ultimii ani, de la introducerea canalizării și apei în 4 comune, de la renovarea clădirilor publice (cămine culturale, școli, primării), la asfaltări și pietruirii de drumuri județene și comunale, până la proiecte pornite pentru construcție de terenuri sportive.

  În această perioadă am trimis de asemenea un chestionar detaliat către fiecare dintre cele 9 primării prin care vom pute strânge cele mai noi date statistice despre populația, economia, agricultura, infrastructura și proiectele de dezvoltare existente ale comunei. Din moment ce aceste chestionare ne sunt returnate completat, începem să includem datele conținute în munca de reîmprospătare a fiecărei strategii locale.

  O politică de dezvoltare rurală bună trebuie să aibă ca scop îmbunătățirea nivelului de trai prin dezvoltare economică reală, conservarea naturii, a culturii rurale, integrarea comunităților dezavantajate,  realizarea unei dezvoltări sustenabile având în vedere premisele zonei, în corelaţie strânsă cu caracteristicile regiunii. Exact acest lucru ne propunem împreună cu cei peste 200 de persoane cu care am discutat și vom discuta în continuare în proiectul de elaborare a strategiei regiunii.

  Tihamér Czika

  Asistent de proiect, Fundația Civitas

   


   

  Elaborarea strategiilor de dezvoltare în Câmpia Transilvaniei
  În comunele: Căianu, Cămărașu, Cătina, Cojocna, Geaca, Mociu, Palatca, Suatu, Țaga.

  Vineri, 19.08.2011 
  În prezent se derulează procesul de planificare strategică în cele 9 comune membre în ADICT. Activitățile sunt coordonate de SC CIVITAS CONSULTING SRL conform contractului încheiat în luna aprilie.
  În cadrul acestei activități este reactualizată strategia de dezvoltare a comunelor membre și va fi realizat planul de dezvoltare a ADICT prin metode bazate pe participarea cetățenească.
  În primul rând s-a desfășurat procesul de pregătire în care s-au organizat întălniri cu beneficiarii locali pentru stabilirea termenelor și datelor concrete, modului de comunicare și responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
  În prima fază de elaborare a strategiilor s-au redactat viziuni, misiuni și principii de lucru după care s-au realizat analizele diagnostice, adică colectarea datelor, care vizează informații privind: scurta prezentare a zonei, date fizico-geografice, caracteristici generale ale economiei, domeniul social, starea mediului.
  Următoarea etapă a fost culegerea datelor, o parte extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei de dezvoltare locală. Adunarea datelor s-a realizat  pe două niveluri:
  1. cea mai mare parte a datelor culese direct de la cei pentru care se elaborează strategia de dezvoltare (primării și ADICT).
  2. documentararea se face folosind date statistice oficiale alte surse oficiale.
  Acest tip de date vor permite o încadrare mai bună a zonei într-un context mai larg. În final, colectarea datelor pe cele două niveluri va conduce la constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre comunitatea vizată.
  Plecând de la această bază de date, următorul pas pentru elaborarea strategiei de dezvoltare va fi realizarea analizelor SWOT și PEST după care se va putea fi realizată analiza strategică și formulareaplanului de acțiune, în cadrul căruia se va efectua dimensionarea resurselor necesare: informaționale, umane, financiare, materiale.

  Fotografii de la consultările publice aici!


  Vizită de studiu în țară
  14-16 iunie 2011
   
  Luni, 20.06.2011
  Traseul vizitei: Cluj-Napoca - Feldru (BN) - Câmpu Cetății (MS) - Lupeni (HR) - Ghymeș-Făget (HR) - Ciugud (AB).

  Săptămâna trecută funcționarii publici din Câmpia Transilvaniei au participat la un schimb de experiențe în țară, vizitând 5 microregiuni din 4 județe.
  În prima zi participanții au vizitat microregiunea ProSomeș în localitatea Feldru, unde gazda noastră a fost primarul comunei, domnul Ștefan Sîngeorzan, care ne-a prezentat atât comuna condusă de dânsul cât și activitățiile, proiectele desfășurate în microregiunea ProSomeș.

  img_1592 img_1636   Primarul comunei Feldru, Ștefan Sîngeorzan.             Parcul construit recent în centrul satului Feldru,  
                                                                                               voluntar de către funcționarii publici.

   
  Ne-a dezvăluit viziunea sa legată de dezvoltarea comunității și a regiunii în care activează de mai mulți ani, fiind un leader foarte îndrăgit de oameni. Prin exemplul lor am putut vedea cât de importantă este cooperarea între administrațiile locale și ceilalți actori dintr-o localitate. Totodată am văzut exemplul unei echipe de funcționari publici dornici să facă ceva în plus pentru comunitatea în care trăiesc, demonstrând că ei sunt cei care trebuie să inițieze și să dea exemplu pentru ceilalți, astfel câștigând respectul și sprijinul comunității locale.
   
    
  A doua microregiune vizitată era Microregiunea Valea Nirajului, unde participanții au avut posibilitatea să se întălnească cu managerul GAL-ului, domnul Antal Zoltan.
  Întălnirea a avut loc în localitatea Câmpu Cetății, astfel dând posibilitatea să vizităm două mari atracții turistice din regiune și anume renumitul Han pescăresc, care se află într-un loc pitoresc și a devenit cunoscut de multă lume ca urmare a păstrăvului pescuit şi pregătit aici, și primul camping nomad din Europa, Nomadcamp.
   

  img_1779 img_1800 
                  Păstrăvăria, Câmpu Cetății                                       Nomadcamp, Câmpu Cetății

   
   
  A doua zi am vizitat Manufactura de procesare fructe - Szekelygyümölcs, a cărui succes trebuie să încurajeze pe toată lumea și demonstrează că există posibilități pentru conservarea resurselor naturale și valorificarea produselor tradiționale/locale, ba chiar se poate crea un brand foarte puternic bazat be calitate și pe factorul de originalitate.

  img_1827 img_1816
  Manufactura de procesare fructe - Székelygyümölcs, Lupeni
   
  În a doua parte a zilei am avut ocazia să vizităm unul dintre cele mai frumoase regiuni din România, Microregiunea Pogányhavas.
  Aici ne-am întălnit cu managerul asociației, Rodics Gergely și echipa lui, care ne-au prezentat activitățile, proiectele anterioare și planificate pentru viitor. Asociaţia microregională „Pogány-havas” s-a înfiinţat în 1999, la iniţiativa Consiliului Judeţean Harghita. Ea şi-a fixat ca ţel sprijinirea dezvoltării comune a 30 de sate aparţinând celor 6 comune din zonă şi prin respectul faţă de tradiţiile şi valorilor, a exploatării resurselor locale.
   
  Mátéfi Mária, Rodics Gergely, Bíró Róbert, o parte din echipa asociației.
   
  Ultima zi din această vizită am petrecut în comuna Ciugud, județul Alba, unde funcționarii din Câmpia Transilvaniei s-au întălnit cu primarul comunei și doi reprezentanți ai Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud-Berghin, Dan Doru și Dana Doru.

  img_2254 Primarul comunei Ciugud, Damian Gheorghe

   


  Vizită de studiu în Polonia
   
  Miercuri, 25.05.2011
  În perioada 16-20 mai s-a desfășurat vizita de studiu în străinătate, pe care am efectuat în Polonia, județul Malopolska. Vizita a avut scopul de familiarizare a funcționarilor publici din cele 9 comune cu proiecte de dezvoltare de succes și proiecte care au scopul inbunătățirea capacității de elaborare a politicilor publice.
  Participanții au avut ocazia să viziteze 3 parteneriate de succes din apropierea Cracoviei: Blisko Krakowa, parteneriatul ”4 elemente” și KSOW - Departamentul Rețelei de Dezvoltare Rurală Națională din Cracovia.

  img_0333

  Întălnirea cu primarul comunei Czernichów, Simon Lytek  
  și președintele asociației Blisko Krakowa, Wojciech Olszewski.

  img_2093

  Întălnirea din Lanckorona cu doamna Renata Bukowska,
   președintele parteneriatului ”4 elemente”.

  img_0992

  Îtălnire cu reprezentanții  
  Departamentului Rețelei de Dezvoltare Rurală Națională - Cracovia.

   
  Detalii legate de vizită în buletinul informativ!

   

  A doua sesiune de cursuri 

  Luni, 28.03.2011 
  În perioada 21-23 martie a avut loc cea de a doua sesiune a cursurilor de perfecționare pentru funcționarii publici din Câmpia Transilvaniei. 
  Astfel 40 de funcționari publici au primit instruire în domeniul managementul proiectelor și după examenul din 8, respectiv 9 aprilie vor primi diplome autorizate de CNFPA. 

    

  dscn4937    dscn5097
  dscn5070   dscn5117
  Mai multe fotografii    AICI!

  S-a terminat prima sesiune de instruire


  Vineri, 18.03.2011
  În spiritul cooperării și a muncii în echipă s-a desfășurat sesiunea de formare pentru angajații primăriilor din Câmpia Transilvaniei în perioada 15-17 martie. 
  headline


  Participanții au primit instruire în domeniul managementul proiectelor, au făcut exerciții în echipă pe tema planificării strategice și au învățat metodele și procedeele folosite în elaborarea unei strategii de dezvoltare locală. Totodată au avut șansa să parcurgă etapele elaborării uniu proiect, să vadă în ce dificultăți, piedici se pot lovi în diferite situații, adică cum să le găsească modalitățile de rezolvare ale greutăților.
   
  dscn4760 dscn4791
  dscn4807  dscn4837
  Mai multe fotografii despre întreaga sesiune AICI!


  Cursuri de perfecționare pentru funcționarii publici din Câmpia Transilvaniei
  Marți, 15.03.2011
  dscn4712b
  Au avut loc primele cursuri din prima sesiune a cursurilor de formare pentru angajații administrațiilor publice în cadrul proiectului ”Dezvoltare rurală în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile” finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltare a Capacității Administrative. 

    dscn4683 dscn4715

  Această sesiune a cursurilor durează până în data de 17 martie și este susținută de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă în domeniul managementului proiectelor.
     dscn4686 dscn4726
  În perioada 21-23 martie va urma o a doua sesiune a cursurilor pentru grupa a doua a angajațiilor administrațiilor locale.

  Cursuri de formare
  Duminică, 12 Martie 2011
  În data de 15-17 martie va avea loc prima sesiune de instruire pentru funcționarii și angajații administrațiilor locale participante în proiectul de ”Dezvoltare durabilă în Câmpia Transilvaniei prin strategii viabile”

  Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  Tabel xxx. Date generale a comunelor cuprinse în teritoriu.

   
  european-union-flag                                           romz                                             sigla Instrum Struct kicsi
      UNiUNEA EUROPEANĂ                               GUVERNUL ROMÂNIEI                     Inovaţie în administraţie
   Fondul Social European                            Ministerul Administrației și                   Programul Operaţional
                                                                                  Internelor                                 "Dezvoltarea Capacităţii
                                                                                                                                    Administrative"

  Joomla extensions by Siteground Hosting